Inhoud | Home

© 1997 Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden.HET URANTIA BOEK
ģ geregistreerde merken van URANTIA Foundation


DELEN VAN HET BOEK


DEEL I

HET CENTRALE UNIVERSUM EN DE SUPERUNIVERSA

Onder verantwoordelijkheid van een Uversa-korps van Superuniversum-Persoonlijkheden die handelen op gezag van de Ouden der Dagen van Orvonton.

DEEL 2

HET PLAATSELIJK UNIVERSUM

Verzorgd door een Nabadon-korps van Persoonlijkheden uit het Plaatselijk Universum, handelend op gezag van GabriŽl van Salvington.

DEEL 3

DE GESCHIEDENIS VAN URANTIA

Deze verhandelingen zijn verzorgd door een Korps Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum, op gezag van GabriŽl van Salvington.

DEEL 4

HET LEVEN EN ONDERRICHT VAN JEZUS

Deze groep verhandelingen is verzorgd door een commissie van twaalf middenwezens van Urantia, handelend onder toezicht van een Melchizedek die leiding gaf aan deze openbaring. De basis voor dit relaas werd verschaft door een secundair middenwezen dat eens was belast met de bovenmenselijke zorgende hoede over de Apostel Andreas.


Inhoud | Home

© 1997 Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden.