MUZIEK

..DE evolutionaire planeten zijn de werelden waar de mens zijn oorsprong heeft, de aanvangswerelden van de loopbaan van de opklimmende sterveling. Urantia is uw startpunt: hier worden gij en uw goddelijke Gedachtenrichter samengevoegd in een voorlopige verbintenis. U is een volmaakte gids geschonken, en daarom zult ge, indien ge oprecht wilt deelnemen aan de wedloop in de tijd en het einddoel van het geloof wilt bereiken, de beloning der eeuwen ontvangen ge zult voor eeuwig worden verenigd met uw inwonende Richter...Blz 73.1

Copyright © 2011 [Stichting Triniteit KvK-Nummer 53039416] Laatst bijgewerkt: 5 januari 2016