...HET tijdperk van licht en leven is het finale niveau van de evolutionaire ontwikkeling die een wereld in tijd en ruimte kan bereiken. Vanaf de vroege dagen van de primitieve mens heeft zulk een bewoonde wereld de opeenvolgende planetaire tijdperken doorgemaakt-de tijdperken vóór en na de Planetaire Vorst, het tijdperk na Adam het tijdperk na de Magistraat-Zoon, en het tijdperk na de zelfschenking-Zoon. En vervolgens wordt zulk een wereld gereed gemaakt voor het toppunt van evolutionaire verworvenheid, de bestendigde status van licht en leven...Blz 621.1

OVER TRINITEIT

EXTRA |FACEBOOK| TWITTER | YOUTUBE |STUDIEGROEPEN | GUESTBOOK| VACATURES| DONATIES

Copyright © 2011 [Stichting Triniteit KvK-Nummer 53039416] Laatst bijgewerkt: 3 juli 2018

                       OVER ONS

Op 22 december 2010 is de Stichting Triniteit in Heerlen opgericht. Op de allereerste plaats om mee te helpen het Urantia Boek bekender te maken en daarnaast lezers van het Urantia Boek bij elkaar te brengen op manieren die tot nu toe nog niet gerealiseerd worden in Nederland en België. Verder ondersteunen we ook non-profit projecten waar we onze naam met succes aan kunnen verbinden als organisator, partner of als initiatiefnemer en houden we ons bezig met spirituele en sociale vraagstukken. Zoals bij voorbeeld wat is de zin van het leven, 2012 of hoe kun je bijdragen Nederland en België spiritueler te maken maken om het spirituele gat te vullen dat de komende tientallen jaren zal ontstaan door de leegloop van de katholieke kerk en de vergrijzing. 

Omdat in Nederland al een stichting zich bezighoudt met het Urantia Boek en haar lezers zie: www.urantia.nl hebben we besloten een andere weg in te slaan dan zij om zo niet dubbelop te doen. Zo leggen we sinds kort meer de nadruk op het zelf op zoek gaan naar de toekomstige lezers van het Urantia Boek; via de sociale media, onze eigen website, beurzen, markten, lezingen of andere activiteiten waarmee wij als stichting raakvlakken hebben. Dit doen we om de eerste jaren meer naamsbekendheid te krijgen en om meer draagvlak voor de stichting te genereren en te netwerken voor onze toekomstige activiteiten.

De Stichting Triniteit heeft haar zeteladres in Heerlen en doordat we ons hierdoor geografisch dichtbij de belgische en duitse grens begeven zijn onze activiteiten in de eerste jaren vooral bedoeld voor de inwoners van de Euregio Maasvallei en omstreken. Echter, omdat wij een open organisatie zijn is iedereen natuurlijk welkom en nodigen we jullie bij deze dan ook uit om om deel te nemen aan onze activiteiten. En mocht je ideeën hebben of je geroepen voelen ons te helpen dan ben je natuurlijk van harte welkom.

Neem dan gerust contact op met ons via info@triniteit.org of via 06-51877784 of 045- 5491845 en vraag dan naar Antonio en dan kunnen we samen er een succes van maken en in ieder geval ons steentje bijdragen.

Met vriendelijke groet,

het bestuur